ORDNA BEGRAVNING

Information

I tid räknat tar en begravning inte så stort utrymme, men i ditt minne står den alltid kvar. Den ger en möjlighet att skapa en fin upplevelse av ett avsked. Begravningen blir det unika tillfället där du upplever en länk till alla andra unika ögonblick du delat med den människa du förlorat.

En begravning har inga givna mallar. I ett gott samarbete mellan familjen, och i förekommande fall kyrkan, och oss på begravningsbyrån skapas den personliga begravningen. Den ska kännas äkta och riktig. Den ska också spegla den dödes liv, men även ge hopp och ett ljust minne inför framtiden. Vi vill att du ska känna dig trygg med begravningen. Vår kompetens, vår flexibilitet och vår tillgänglighet tillsammans med dina behov och önskemål om att få ett personligt bemötande skapar din trygghet.

 

Tidiga beslut

beslut Några saker bör du ordna snarast, andra kan vänta. Det finns en del saker som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömma kylskåp, m.m. Vi har en folder ”Ett stöd för minnet” som tar upp alla sådana praktiska frågor. Men för att vara säker på att du handlägger dessa ärenden på ett juridisk riktigt sätt så kan du alltid kontakta våra medarbetare på juristavdelning för information och råd. Se mer Familjejuridik.

 

Dokumentation och prisuppgift

Det är många frågor du måste besluta om i samband med ett dödsfall. Därför får du alltid en skriftlig dokumentation. Då kan du i lugn och ro hemma gå igenom vad som blev bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. En trygghet för dig som beställare är även att dokumentationen innehåller en specificerad prisuppgift.

 

– kistor och urnor

Blommor

Blommor bidrar till att göra begravningen vacker och stämningsfull. Som närmast anhörig brukar man ordna med

dekorationen på kistan, ofta även en bukett eller krans, övriga bidrar med kransar eller buketter. Dekorationen på kistan består alltså oftast av blommor, men inget hindrar att man lägger till något som anknyter till den avlidnes personlighet. Ett inramat foto, ett musikinstrument eller kanske en huvudbonad. Även valet av blommorna kan göras personligt eller med anknytning till en årstid, t.ex. äppelkvistar på försommaren, gulnade blad och rönnbär på hösten. Vid avskedet framme

vid altaret har man av tradition ofta en handbukett eller en enkel ros att lägga på kistan. Både kvinnor och män kan ha en handbukett. Det kan kännas skönt att ha något i handen vid avskedet

När begravningsakten är avslutad förs blommor och kransar antingen till graven eller till en blomstergård i anslutning till kyrkan eller kapellet.

 

Annons

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen. Annonsen brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, ibland även en psalm, dikt eller liknande samt en symbol av något slag. Symbolen kan vara ett kors likaväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke.

I annonsen kan det också finnas med en inbjudan till minnesstund samt, om man så önskar, kan man ange något välgörande ändamål som släkt och vänner kan ge bidrag till.

Annonsen är också ett sätt för de anhöriga att ge uttryck för sin sorg och saknad. Varje annons är personligt utformad efter den avlidnes eller anhörigas önskemål.

Begravningsbyrån bistår med kunskap, ett omfattande material av exempel samt bilder på symboler vid utformandet av en annons. Kostnaden för annonsen ökar med storleken. Därför ger en lång vers eller mycket text i övrigt ett högre pris.

I vår service ingår att annonsen kommer att vara tillgänglig på vår hemsida. På detta sätt har alla som har tillgång till Internet möjlighet att se annonsen.

 

Gravplatser

Livsarkivet

Allt för många lämnar efter sig ett tungt arv av obesvarade frågor. Finns testamente? Försäkringar? Önskemål inför begravningen? Nu behöver inga frågor förbli obesvarade. Nu kan du enkelt och kostnadsfritt fylla i Livsarkivet och uppdatera informationen vid behov. Vi kan även bevaka dokumentet och se till att dina anhöriga får det den dagen du inte längre finns. Kom in eller kontakta oss för mer information. .

 

Begravningsceremoni

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan
För de som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, det vill säga kyrka, präst och musiker utan kostnad. I en av våra foldrar (Ett minnet för livet) finns information om hur Svenska kyrkans ritual är utformad. En brochyr som du kostnadsfritt kan beställa hos oss.

De kristna frikyrkoförsamlingarnas begravningsordning skiljer sig inte mycket från Svenska Kyrkans.

I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sin speciella ordning och begravningsceremoni.

Borgerlig begravning
Borgerlig begravning är benämningen på den begravning som sker utanför de ordningar som beskrivs genom de olika kristna samfunden eller av andra religioners traditioner. En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Varje kommun har utsedda officianter, men även en annan person som familjen väljer kan fungera som officiant. Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet. Musik, minnesord och dikter ger en god helhet.

 

När skall man komma till begravningen?

Som närmast anhörig är det många lokala traditioner var och när man skall samlas. Det är dock bra om du är på plats i god tid så att du hinner bekanta dig med lokalen, se efter var du ska sitta och att arrangemangen är ordnade som du önskat. Begravningsbyråns representant finns också alltid där i god tid för att vara behjälplig.