CEREMONI

Det är omtänksamt och respektfullt att delta på begravningar, även om du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne. Det betyder mycket för familjen att du kommer. Om däremot beskedet i dödsannonsen är “Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste” eller “Begravningen sker i stillhet”, är det de närmast anhöriga som inbjuder dig till begravningen. Detta innebär förstås inte att man inte tar kontakt med anhöriga.

Som begravningsgäst är det lämpligt att du kommer cirka 10 – 15 minuter innan begravningen börjar. Begravningsentreprenören hälsar dig välkommen och visar var du kan sitta. De närmast anhöriga kan antingen sitta ner som alla andra eller gå in sist under klockringningen.

Ett musikstycke, oftast på orgel, inleder, därefter eventuellt solosång eller liknande, officianten (oftast en präst) hälsar församlingen välkommen och första psalmen sjungs. Därefter håller officianten ”griftetalet” och ”överlåtelsen”, där församlingen reser sig upp och tre skovlar mull eller t.ex. blommor läggs på kistan. Ytterligare en eller två psalmer sjungs och prästen läser eller sjunger en begravningsbön.

Vid kremationsbegravning är det nu dags att gå fram och ta farväl vid kistan. Begravningsentreprenören visar fram en eller flera bänkrader med gäster, som kan gå fram och ta avsked vid kistan. Där stannar man en stund, lägger sin handblomma på kistan och går tillbaka till bänken. Nu kan eventuellt en andra solosång eller liknande framföras. Sedan är det bara ett sista orgelstycke kvar på själva akten i kyrkan.

Om det är jordbegravning går man inte fram och tar avsked inne i kyrkan utan istället vid graven. Bärarna går fram och bär stillsamt kistan ut till graven med resten av de församlade i följe. Numera kan man dock vid de flesta begravningar välja att avsluta akten i kyrkan och ta avsked som vid en kremationsbegravning. Gravsättning sker då efter det att gästerna lämnat kyrkan, antingen av kyrkogårdsförvaltningen eller av bärare.

Friheten att få utforma begravningen som man själv önskar har ökat på senare tid, även om den svenska kyrkoordningen sätter vissa gränser. Inramade foton, personliga tillhörigheter eller andra föremål som förknippas med den avlidne kan dock placeras vid eller på kistan. Särskilt vid borgerliga begravningar är det öppet för att smycka och dekorera kistan, för att ge uttryck för den avlidnes personlighet. Begravningsbyrån hjälper dig gärna med en sådan ”Temabegravning”.

Platsen för begravningen
Var ska begravningsceremonin äga rum? Det vanligaste är förstås en kyrka i närheten av hemmet eller ett kapell på någon av kyrkogårdarna. Även lokaler av icke kyrklig karaktär kan fungera om de är tillräckligt värdiga för ändamålet. Men när väder och andra omständigheter stämmer kan högtiden också hållas på en plats i en trädgård, vid en sjö eller vid havet.

Borgerlig begravning
Så kallas alla begravningar som sker utanför de kristna eller andra religioners begravningsordningar. En borgerlig begravning följer ingen given ritual eller mall utan utformas enligt den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Akten kan mycket väl ordnas i en profan lokal, men också i ett vanligt kapell avsett för sådana begravningar. Ceremonin förbereds av en officiant tillsammans med de anhöriga.
Kommunen har utsedda officianter, men som sådan kan också någon på begravningsbyrån, eller en person utsedd av de anhöriga, fungera.
Begravningen kan utformas med stor frihet och ofta tar musik och diktuppläsning stor plats vid sådana tillfällen.

Kistor
Det finns stora möjligheter till ett personligt val av kista eller urna. Det kan handla om färg, form och utsmyckning men också om kvalitet på bädd och inredning, val av material och grad av miljöanpassning.

Hos oss finns ett stort utbud av kistor och urnor. Kistorna kostar från ca 4700 kr och urnor från ca 600 kr. För dig som vill se hela vårt utbud av kistor och urnor har vi här en länk till våra leverantörer.