HUR GÖR JAG NU?

Hur gör man när det ofattbara har hänt, när en nära anhörig har avlidit? Det är då helt naturligt att sorgen verkar förlamande och att allt som ska tas om hand känns övermäktigt. Det mesta av det som ska göras kan nästan alltid vänta ett litet tag. Du behöver till exempel inte ta tag i det här med begravningen omedelbart – vänta istället tills du samlat tankarna. Och tills du har fått lite stöd och hjälp från din närmaste omgivning.

Enligt lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom 1månad från dödsfallet. Ta gärna telefonkontakt med oss och boka en tid för besök, då minskar risken att behöva vänta på hjälp. I den personliga kontakten kan vi stötta dig och svara på alla upptänkliga frågor, men här på hemsidan får du genast svar på de vanligaste.

Om personen som avlidit befinner sig på ett sjukhus eller vårdhem är det oftast inte något som är brådskande. Institutionerna tar kontakt och ordnar transport.

Har däremot personen avlidit i hemmet eller på annan plats ska man först kontakta läkare som konstaterar dödsfallet. Läkaren bedömer om obduktion behövs för att säkerställa dödsfallsorsaken. (Under vissa omständigheter kan det även bli aktuellt att polis kontaktas). Hör av dig till oss på begravningsbyrån, vi har dygnet runt jour, så ordnar vi transporten.

Ibland behöver man snabbt besluta om ett dödsbos förvaltning. Lösöret i dödsboet behöver kanske genast tas om hand, skyddas eller magasineras. Kontakta begravningsbyrån för mer information. När det akuta är överstökat och du sedan besöker oss, går vi tillsammans igenom dina önskemål och alla valmöjligheter som finns.

Vid besöket på begravningsbyrån går vi vanligtvis igenom följande:

 • Begravningsceremoni
 • Dödsannons
 • Sång och musik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Minnesstund (Samling efter begravningen med förtäring)
 • Blommor
 • Val av kista och urna
 • Pris (Vi lämnar alltid skriftlig prisuppgift)