TRANSPORTER

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete. Vår målsättning är sköta detta på så etiskt och pietetsfullt sätt som möjligt. Detta gör vi genom att alla transporter sker i för ändamålet särskilt anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Om hämtningen sker på bår, vilket är vanligast, används alltid nya bårlakan och kuddar i tyg. Dessa återanvänds inte. Vi har även extra kontroll av den avlidnes identitet vilket säkerställer att förväxling inte ska ske. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunnig. Vi hjälper givetvis till med alla transporter i samband med dödsfall. De vanligen förekommande är hämtning i bostaden, transport till bisättning och transport till kyrka/begravningslokal oavsett var i landet den ligger.

Sedan kyrkan skildes från staten vid årsskiftet 1999-2000 har kyrkan via begravningsavgiften även fått vissa transporter inom sitt ansvarsområde (t ex transport till krematorium).

Dessa transporter sköts ändå av oss men kostnaden debiteras församlingen istället för dödsboet. Kyrkan har även ansvar för återtransport av urna eller aska till minneslund på kyrkogården. Detta gäller under förutsättning att gravsättningen sker inom samma förvaltningsområde. Om gravsättningen skall ske på annan ort kan vi hjälpa till med transporten, man kan skicka den med särskilt paket via posten eller själv ta med den i bilen. En urna får dock inte förvaras utanför en kyrkogårdsmyndighet utan måste transporteras direkt från krematoriet till kyrkogården.

Om man vill ha hjälp med begravning och utlandstransporter i och till ett annat land ordnar vi även detta. Vi hjälper till med nödvändiga handlingar, kontakter med läkare, folkbokföring och ambassad/konsulat samt ordnar transport som kan ske antingen per flyg eller med bil beroende på destination.